جزوه مسائل فرهنگی جهان معاصر(2) - سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲
جزوه درس مسائل فرهنگی جهان معاصر(1) - یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲
موانع سیاست خارجی مشترک اروپا(2) - یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲
موانع سیاست خارجی مشترک اروپا(1) - یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲
جزوه درس سیاستگذاری خبری (4) - یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲
جزوه درس سیاستگذاری خبری(3) - یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲
داستان خودم نبودن(2) - دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲
داستان خودم نبودن(1) - یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲
جزوه درس سیاستگذاری خبری (2) - یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲
جزوه درس سیاستگذاری خبری (1) - یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲
تفاوت نگاه .... - جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲
تقدیم به دوستان درس روابط فرهنگی بین الملل - چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲
جزوه درس روابط فرهنگي بين الملل شماره 4 - شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲
جزوه درس روابط فرهنگي بين الملل شماره 3 - شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲
جزوه درس آشنائی بااموربین الملل شماره 4 ( دانشگاه علمی کاربردی مرکز هلال احمر) - جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲
جزوه درس آشنائی بااموربین الملل شماره 3 ( دانشگاه علمی کاربردی مرکز هلال احمر) - جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲
جزوه درس آشنائی بااموربین الملل شماره 2 ( دانشگاه علمی کاربردی مرکز هلال احمر) - جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲
جزوه درس آشنائی بااموربین الملل شماره 1 ( دانشگاه علمی کاربردی مرکز هلال احمر) - جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲
جزوه درس روابط فرهنگي بين الملل شماره 2 - یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲
خاورمیانه وسیاست بین الملل- 4 - یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲
سرفصل های درس خاورمیانه وسیاست بین الملل - یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲
جزوه درس روابط فرهنگي بين الملل شماره 1 - شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱
خاورمیانه وسیاست بین الملل- 3 - جمعه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۱
خاورمیانه وسیاست بین الملل( 2) - چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۱
چیستی وماهیت انقلابهای رنگی( قسمت دوم) - پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۹
نمونه سوالات آزمون دکتری رشته بین الملل دانشگاه تهران - چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹
نظریه های روابط بین الملل (قسمت چهارم) - چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹
نظریه های روابط بین الملل (قسمت سوم) - چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹
نظریه های روابط بین الملل(قسمت دوم) - چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹
نظریه های روابط بین الملل(قسمت اول) - چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹
سیاست‌خاورمیانه‌ای اتحادیه اروپا - سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۹
آشنایی با منشور حقوق اساسی اروپا - سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۹
اقتصاداروپاوبحران مالی جهان - سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۹
چیستی وماهیت انقلاب رنگی (قسمت اول) - سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۹
نمونه سوالات آزمون دکترای روابط بین الملل - دوشنبه هفتم تیر ۱۳۸۹
مكتب كپنهاگ قسمت آخر - چهارشنبه دوم تیر ۱۳۸۹
مكتب كپنهاگ قسمت ششم - سه شنبه یکم تیر ۱۳۸۹
مكتب كپنهاگ (قسمت پنجم) - سه شنبه یکم تیر ۱۳۸۹
مکتب کپنهاگ قسمت چهارم - شنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۸۹
مکتب کپنهاگ قسمت سوم - چهارشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۸۹
مطالعات امنیتی کپنهاگ(قسمت 2) - شنبه نهم آبان ۱۳۸۸
مکتب کپنهاگ - یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸
حاکميت رژيمهاي بين المللي و جهاني شدن( بررسي نظريات استفن کرزنر) - پنجشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۸
اروپا، آمریکا و چشم انداز چندجانبه گرایی - پنجشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۸۸
علل جنگ - چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۷
سیاست خارجی جمهوری اسلامی باتوجه به پژوهش هاومطالعات هویت محورونقش محور - چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۷
تحول مفهوم امنیت - جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۸۷
متن فارسی منشورملل متحد - چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۷
گسترش ناتوبه شرق رویایاواقعیت - شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۷
تئوریهای روابط بین الملل - شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۷