جزوه مسائل فرهنگی جهان معاصر(2) - سه شنبه پنجم آذر 1392
جزوه درس مسائل فرهنگی جهان معاصر(1) - یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392
موانع سیاست خارجی مشترک اروپا(2) - یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392
موانع سیاست خارجی مشترک اروپا(1) - یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392
جزوه درس سیاستگذاری خبری (4) - یکشنبه دهم شهریور 1392
جزوه درس سیاستگذاری خبری(3) - یکشنبه دهم شهریور 1392
داستان خودم نبودن(2) - دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392
داستان خودم نبودن(1) - یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392
جزوه درس سیاستگذاری خبری (2) - یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392
جزوه درس سیاستگذاری خبری (1) - یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392
تفاوت نگاه .... - جمعه بیست و یکم تیر 1392
تقدیم به دوستان درس روابط فرهنگی بین الملل - چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392
جزوه درس روابط فرهنگي بين الملل شماره 4 - شنبه سی و یکم فروردین 1392
جزوه درس روابط فرهنگي بين الملل شماره 3 - شنبه سی و یکم فروردین 1392
جزوه درس آشنائی بااموربین الملل شماره 4 ( دانشگاه علمی کاربردی مرکز هلال احمر) - جمعه بیست و سوم فروردین 1392
جزوه درس آشنائی بااموربین الملل شماره 3 ( دانشگاه علمی کاربردی مرکز هلال احمر) - جمعه بیست و سوم فروردین 1392
جزوه درس آشنائی بااموربین الملل شماره 2 ( دانشگاه علمی کاربردی مرکز هلال احمر) - جمعه بیست و سوم فروردین 1392
جزوه درس آشنائی بااموربین الملل شماره 1 ( دانشگاه علمی کاربردی مرکز هلال احمر) - جمعه بیست و سوم فروردین 1392
جزوه درس روابط فرهنگي بين الملل شماره 2 - یکشنبه یازدهم فروردین 1392
خاورمیانه وسیاست بین الملل- 4 - یکشنبه چهارم فروردین 1392
سرفصل های درس خاورمیانه وسیاست بین الملل - یکشنبه چهارم فروردین 1392
جزوه درس روابط فرهنگي بين الملل شماره 1 - شنبه پنجم اسفند 1391
خاورمیانه وسیاست بین الملل- 3 - جمعه بیست و هفتم بهمن 1391
خاورمیانه وسیاست بین الملل( 2) - چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1391
چیستی وماهیت انقلابهای رنگی( قسمت دوم) - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
نمونه سوالات آزمون دکتری رشته بین الملل دانشگاه تهران - چهارشنبه چهاردهم مهر 1389
نظریه های روابط بین الملل (قسمت چهارم) - چهارشنبه چهاردهم مهر 1389
نظریه های روابط بین الملل (قسمت سوم) - چهارشنبه چهاردهم مهر 1389
نظریه های روابط بین الملل(قسمت دوم) - چهارشنبه چهاردهم مهر 1389
نظریه های روابط بین الملل(قسمت اول) - چهارشنبه چهاردهم مهر 1389
سیاست‌خاورمیانه‌ای اتحادیه اروپا - سه شنبه دوازدهم مرداد 1389
آشنایی با منشور حقوق اساسی اروپا - سه شنبه دوازدهم مرداد 1389
اقتصاداروپاوبحران مالی جهان - سه شنبه دوازدهم مرداد 1389
چیستی وماهیت انقلاب رنگی (قسمت اول) - سه شنبه دوازدهم مرداد 1389
نمونه سوالات آزمون دکترای روابط بین الملل - دوشنبه هفتم تیر 1389
مكتب كپنهاگ قسمت آخر - چهارشنبه دوم تیر 1389
مكتب كپنهاگ قسمت ششم - سه شنبه یکم تیر 1389
مكتب كپنهاگ (قسمت پنجم) - سه شنبه یکم تیر 1389
مکتب کپنهاگ قسمت چهارم - شنبه بیست و نهم خرداد 1389
مکتب کپنهاگ قسمت سوم - چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389
مطالعات امنیتی کپنهاگ(قسمت 2) - شنبه نهم آبان 1388
مکتب کپنهاگ - یکشنبه سوم آبان 1388
حاکميت رژيمهاي بين المللي و جهاني شدن( بررسي نظريات استفن کرزنر) - پنجشنبه بیست و پنجم تیر 1388
اروپا، آمریکا و چشم انداز چندجانبه گرایی - پنجشنبه بیست و پنجم تیر 1388
علل جنگ - چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
سیاست خارجی جمهوری اسلامی باتوجه به پژوهش هاومطالعات هویت محورونقش محور - چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387
تحول مفهوم امنیت - جمعه بیست و نهم آذر 1387
متن فارسی منشورملل متحد - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
گسترش ناتوبه شرق رویایاواقعیت - شنبه بیست و سوم آذر 1387
تئوریهای روابط بین الملل - شنبه بیست و سوم آذر 1387